fbpx

Veiligheid

Bij grote evenementen zoals de intocht van Sinterklaas kijken we altijd goed welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn om alles goed te laten verlopen. Daar bereiden we ons uitgebreid op voor, samen met de politie, hulpdiensten en andere betrokkenen.

Kortom, wij zetten ons er maximaal voor in om er voor iedereen een veilige en feestelijke dag van te maken! 

Evenemententerrein met huisregels

Om te zorgen voor een veilig verloop van de intocht is een deel van de binnenstad aangewezen als evenemententerrein. Bekijk hier de kaart van de omgeving. Op dit terrein gelden huisregels, zoals het feit dat agressief gedrag leidt tot verwijdering en het meenemen van voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor anderen niet toegestaan is. De huisregels staan vermeld op de hekken bij alle ingangen van het terrein. Wil je de huisregels vooraf lezen, dan kan dat natuurlijk ook, zie: huis- en gedragsregels Intocht Sinterklaas

Demonstraties

Zoals bekend zijn de meningen over de Pieten van de landelijke intocht verdeeld. Het recht om je mening te uiten via een demonstratie is één van onze grondrechten. De burgemeester staat demonstraties daarom toe op de daarvoor aangewezen plekken en op basis van afspraken die wij vooraf maken.

Aan de route zijn drie demonstratievakken ingericht: aan de Stationsstraat, de Rosariumstraat en in de omgeving van de hoofdingang van de Oranjerie. Of deze plekken alle drie gebruikt worden, zal pas op de dag van de intocht blijken.

Op dit moment heeft de gemeente drie aanmeldingen om te komen demonstreren. Met deze mensen zijn we in gesprek en maken we goede afspraken.